Tower Racing

Szukaj

Idź do treści

CZWZAKŁAD CZTEROKONNY (CZW)1

Zakład czterokonny polega na wskazaniu w Gonitwie 4 (czterech) koni. które zajmą pierwsze, drugie, trzecie i czwarte miejsce we wskazanej przez Uczestnika kolejności.
§2 Zakład czterokonny jest przyjmowany w Gonitwach nie wyłączonych z Zakładów, w których ma wziąć udział co najmniej 5 (pięć) koni.

§3

1. Kombinacja wskazana przez Uczestnika jest kombinacją wygrywającą, jeżeli 4 (cztery) konie wskazane przez Uczestnika zajęły w Gonitwie pierwsze, drugie, trzecie i czwarte miejsce we wskazanej kolejności, z zastrzeżeniem § 6.
2. Zakład czterokonny jest wygrany, jeżeli został zawarty na kombinację wygrywającą.
3. W jednej Gonitwie może występować więcej niż jedna kombinacja wygrywająca.

§4

1. Zwraca się wszystkie Stawki przyjęte w zakładach czterokonnych. jeżeli Gonitwa została unieważniona lub Gonitwę ukończyły w sposób ważny mniej niż 4 (cztery) konie.
2. Zwraca się Stawkę za Zakład, który nie spełnia warunków Zakładu czterokonnego

§5

1. W przypadku niestwierdzenia w danej Gonitwie wygranego Zakładu czterokonnego cała kwota przypadająca na wygrane (pula) z Zakładów tego rodzaju przechodzi na wygrany Zakład czterokonny w następnej Gonitwie z zastrzeżeniem § 26 ust 3 Regulaminu
2. O ile do Gonitwy, na którą przeszła pula. mają zastosowanie przepisy § 4, to dotyczą one jedynie części puli Zakładów przyjętych na tę Gonitwę. Pozostała kwota przeznaczona na wygrane (pula) zostaje przeniesiona do następnej Gonitwy, w której będą przyjmowane Zakłady tego rodzaju

§6

I. W przypadku, gdy:
a) pierwsze miejsce w Gonitwie zajęty 2 (dwa) konie łeb w łeb. traktuje się je jako konie, które zajęły pierwsze i drugie miejsce,
b) drugie miejsce w Gonitwie zajęły 2 (dwa) konie łeb w łeb, traktuje się je jako konie, które zajęły drugie i trzecie miejsce.
c) trzecie miejsce w gonitwie zajęły 2 (dwa) konie łeb w łeb. traktuje się je jako konie, które zajęły trzecie i czwarte miejsce.
d) czwarte miejsce w Gonitwie zajęły 2 ( dwa) konie łeb w łeb. traktuje się je jako konie, konie które zajęły czwarte miejsce.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli którekolwiek z pierwszych czterech miejsc w Gonitwie zajęły 3 (trzy) lub więcej koni łeb w łeb.

§7

1. Iloraz sumy przeznaczonej na wygrane zgodnie z
§ 15 ust. 1 lit. e) Regulaminu i sumy Stawek Zakładów wygranych stanowi, z zastrzeżeniem ust. 2, wygraną odpowiadającą jednostce rozliczeniowej.
2. W przypadku, gdy w jednej Gonitwie występuje więcej niż jedna kombinacja wygrywająca, sumę wszystkich stawek przypadających na wygrane zgodnie z § 15 ust. 1 lit. e) Regulaminu dzieli się na tyle części, ile było kombinacji wygrywających, na które zawarto ważne Zakłady, a następnie każdą kolejną z tych części dzieli się przez sumę Stawek Zakładów zawartych dla każdej kolejnej kombinacji wygrywającej; otrzymane ilorazy stanowią dla Zakładów wygranych zawartych na kolejne kombinacje wygrywające wygrane odpowiadające jednostce rozliczeniowej.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego