Tower Racing

Szukaj

Idź do treści

DBLZAKŁAD DUBLOWY (DBL)§1

Zakład dublowy polega na wskazaniu koni, które zajmą pierwsze miejsce w 2 (dwóch) kolejnych Gonitwach, stanowiących Grupę rozrachunkową

§2

I. Kombinacja wskazana przez Uczestnika jest kombinacją wygrywającą, jeżeli konie wskazane przez Uczestnika zajęły we wszystkich Gonitwach Grupy rozrachunkowej pierwsze miejsca. Zakład dublowy jest wygrany, jeżeli został zawarty na kombinację wygrywającą W jednej Gonitwie może występować więcej niż jedna kombinacja wygrywająca.

§3

Traf określa w programie Wyścigów konnych Gonitwy, w których są przyjmowane zakłady dubtowe

§4

W przypadku odwołania lub unieważnienia 1 (jednej) Gonitwy wchodzącej w skład Grupy rozrachunkowej, Zakład rozlicza się jako Zakład zawarty na pozostałe Gonitwy tej Grupy.

§5

W przypadku nierozegrama w sposób ważny żadnej z Gonitw Grupy rozrachunkowej, następuje zwrot Stawek przyjętych na Zakłady danej Grupy rozrachunkowej.

§6

1. W przypadku niestwierdzenia wygranego zakładu dublowego. cała kwota przypadającą na wygrane (pula) z Zakładów tego rodzaju przechodzi na wygrany Zakład dublowy w następnej Grupie rozrachunkowej, z zastrzeżeniem § 26 ust. 3 Regulaminu
2. O ile w danej Grupie rozrachunkowej, na którą przeszła pula, zostaną rozegrane mniej niż jedna ważna Gonitwa, to zwrot Stawek dotyczy jedynie części puli przyjętej na tę Grupę rozrachunkową Pozostała kwota przeznaczona na wygrane (pula) zostaje przeniesiona do następnej Grupy rozrachunkowej

§7

1. Iloraz sumy przeznaczonej na wygrane zgodnie z § 15 ust. 1 lit. g) Regulaminu i sumy Stawek Zakładów wygranych stanowi, z zastrzeżeniem ust. 2, wygraną odpowiadającą jednostce rozliczeniowej.
2. W przypadku, gdy w jednej Grupie rozrachunkowej występuje więcej niż jedna kombinacja wygrywająca, sumę wszystkich stawek przypadających na wygrane zgodnie z § 15 ust. 1 lit. g) Regulaminu dzieli się na tyle części, ile było kombinacji wygrywających, na które zawarto ważne Zakłady, a następnie każdą kolejną z tych części dzieli się przez sumę Stawek Zakładów zawartych dla każdej kolejnej kombinacji wygrywającej; otrzymane ilorazy stanowią dla Zakładów wygranych zawartych na kolejne kombinacje wygrywające wygrane odpowiadające jednostce rozliczeniowej.

§8

Stawka za pojedynczy Zakład dublowy wynosi 2 zł (słownie: dwa złote).Powrót do treści | Wróć do menu głównego