Tower Racing

Szukaj

Idź do treści

DWZAKŁAD DWUKONNY (DW)§1

Zakład dwukonny polega na wskazaniu w gonitwie 2 (dwóch) koni, które zajmą pierwsze i drugie miejsce we wskazanej kolejności przez Uczestnika.

§2

Zakłady dwukonne są przyjmowane w Gonitwach nie wyłączonych z Zakładów, w których ma wziąć udział co najmniej 3 (trzy) konie

§3

1. Kombinacja wskazana przez Uczestnika jest kombinacją wygrywającą, jeżeli wskazane przez Uczestnika konie w Gonitwie zajęły pierwsze i drugie miejsce we wskazanej kolejności, z zastrzeżeniem ust 2.
2. W przypadku, gdy:
1) pierwsze miejsce w Gonitwie zajęły 2 (dwa) lub więcej koni łeb w łeb, traktuje się je jako konie które zajęły pierwsze i drugie miejsce.
2) drugie miejsce w Gonitwie zajęły 2 (dwa) lub więcej koni łeb w łeb, traktuje się je jako konie, które zajęły drugie miejsce.
3. Zakład porządkowy jest wygrany, jeżeli został zawarty na kombinację wygrywającą.
4. W jednej Gonitwie może występować więcej niż jedna kombinacja wygrywająca.

§4

Zwraca się Sławki w Zakładach dwukonnych, jeżeli Gonitwa została unieważniona lub Gonitwy nie ukończyło w sposób ważny co najmniej 2 (dwa) konie.

§5

Zwraca się Stawki przyjęte w zakładach dwukonnych, jeżeli w stosunku do 1 (jednego) lub 2 (dwóch) wytypowanych koni zaszła okoliczność wymieniona w §28 ust. 1 Regulaminu.

§6

1. W przypadku niestwierdzenia w danej Gonitwie wygranego Zakładu dwukonnego, cała kwota przypadająca na wygrane (pula) z Zakładów tego rodzaju przechodzi na wygrany Zakład dwukonny na Gonitwę, w której będą przyjmowane Zakłady tego rodzaju, z zastrzeżeniem § 26 ust. 3 Regulaminu.
2. O ile do Gonitwy, na którą przeszła pula, mają zastosowanie przepisy § 4, to dotyczą one jedynie części puli Zakładów przyjętych na tę Gonitwę Pozostała kwota przeznaczona na wygrane (pula) zostaje przeniesiona do następnej Gonitwy, w której będą przyjmowane Zakłady tego rodzaju.

§7

1. Iloraz sumy przeznaczonej na wygrane zgodnie z § 15 ust 1 lit c) Regulaminu i sumy Stawek Zakładów wygranych stanowi wygraną odpowiadającą jednostce rozliczeniowej
2. W przypadku, gdy w jednej Gonitwie występuje więcej niż jedna kombinacja wygrywająca, sumę wszystkich stawek przypadających na wygrane zgodnie z
§ 15 ust. 1 lit. c) Regulaminu dzieli się na tyle części, ile było kombinacji wygrywających, na które zawarto ważne Zakłady, a następnie każdą kolejną z tych części dzieli się przez sumę Stawek Zakładów zawartych dla każdej kolejnej kombinaqi wygrywającej; otrzymane ilorazy stanowią dla Zakładów wygranych zawartych na kolejne kombinacje wygrywające wygrane odpowiadające jednostce rozliczeniowej

§8

Stawka za pojedynczy Zakład dwukonny wynosi 3 zł ( słownie trzy złote).


Powrót do treści | Wróć do menu głównego