Tower Racing

Szukaj

Idź do treści

PDK


ZAKŁAD PORZĄDKOWY (PDK)1

Zakład porządkowy polega na wskazaniu w Gonitwie 2 (dwóch koni), które zajmą pierwsze dwa miejsca

§2

Zakłady porządkowe są przyjmowane w Gonitwach nie wyłączonych z Zakładów wzajemnych, w których mają wziąć udział co najmniej 3 (trzy) konie

§3

1. Kombinacja wskazana przez Uczestnika jest kombinacją wygrywającą, jeżeli wskazane przez Uczestnika konie w Gonitwie zajęły pierwsze i drugie miejsce osiągając celownik w dowolnej kolejności, lub zajęły pierwsze miejsce łeb w łeb.
2. Konie, które zawarły pierwsze miejsce łeb w łeb. traktuje się jako zajmujące pierwsze i drugie miejsce.
3. Zakład porządkowy jest wygrany, jeżeli został zawarty na kombinację wygrywającą
4. W jednej Gonitwie może występować więcej niż jedna kombinacja wygrywająca

§4

Zwraca się Stawki w Zakładach porządkowych jeżeli Gonitwa została unieważniona lub Gonitwy nie ukończyły w sposób ważny co najmniej 2 (dwa) konie.

§5

Zwraca się Stawki przyjęte w zakładach porządkowych, jeżeli w stosunku do 1 (jednego) lub 2 (dwóch) wytypowanych koni zaszła okoliczność wymieniona w § 28 ust 1 Regulaminu.

§6

1. W przypadku niestwierdzenia w danej Gonitwie wygranego Zakładu porządkowego, cała kwota przypadająca na wygrane (pula) z Zakładów t«go rodzaju przechodzi na wygrany Zakład porządkowy w następnej Gonitwie z zastrzeżeniem § 26 ust 3 Regulaminu
2. O ile do Gonitwy, na którą przeszła pula. mają zastosowanie przepisy § 4. to dotyczą one jedynie części puli Zakładów przyjętych na tę Gonitwę Pozostała kwota przeznaczona na wygrane (pula) zostaje przeniesiona do następnej Gonitwy, w której będą przyjmowane Zakłady tego rodzaju.

§7

1. Iloraz sumy przeznaczonej na wygrane zgodnie z § 15 ust. 1 lit. b) Regulaminu i sumy Stawek Zakładów wygranych stanowi wygraną odpowiadającą jednostce rozliczeniowej
2. W przypadku, gdy w jednej Gonitwie występuje więcej niż jedna kombinacja wygrywająca, sumę wszystkich stawek przypadających na wygrane zgodnie z § 15 ust. 1 lit. b) Regulaminu dzieli się na tyle części, ile było kombinacji wygrywających, na które zawarto ważne Zakłady, a następnie każdą kolejną z tych części dzieli się przez sumę Stawek Zakładów zawartych dla każdej kolejnej kombinacji wygrywającej; otrzymane ilorazy stanowią dla Zakładów wygranych zawartych na kolejne kombinacje wygrywające wygrane odpowiadające jednostce rozliczeniowej

§8

Stawka za pojedynczy Zakład porządkowy wynosi 3 zł (słownie: trzy złote)


Powrót do treści | Wróć do menu głównego