Tower Racing

Szukaj

Idź do treści

SPTZAKŁAD ZAKŁAD SEPTOWY (SPT)§1

Zakład septowy polega na wskazaniu koni, które zajmą pierwsze miejsce w 7 (siedmiu) kolejnych Gonitwach, stanowiących Grupę rozrachunkową, z zastrzeżeniem § 2.

§2

Kombinacja wskazana przez Uczestnika jest kombmaqą wygrywającą, jeżeli konie wskazane przez Uczestnika zajęły w stedmiu kolejnych Gonitwach Grupy rozrachunkowej pierwsze miejsca Zakład septowy jest wygrany, jeżeli został zawarty na kombinacje wygrywającą. W jednej Grupie rozrachunkowej może występować więcej niż jedna kombinacja wygrywająca.

§3

1. Traf określa w programie Wyścigów konnych Gonitwy, w których przyjmowane są Zakłady septowe. 2. Zakłady septowe mogą być przyjmowane w wersji łączonej na Gonitwy rozgrywane na różnych torach wyścigów konnych.

§4

1. W przypadku odwołania lub unieważnienia jednej Gonitwy z Grupy rozrachunkowej Zakład septowy wygrana I stopnia jest przyznawana za wskazanie konie, które zajęły w sześciu kolejnych Gonitwach Grupy rozrachunkowej pierwsze miejsca
2. W przypadku odwołania lub unieważnienia dwóch Gonitw wchodzących w składy Grupy rozrachunkowej przyznawane są wyłącznie Zakład Septowy rozlicza się jako zakład zawarty na pięć Gonitw stanowiących Grupę rozrachunkowa.

§5

W przypadku rozegrania w sposób ważny mniej niż 5 (pięć) Gonitw Grupy rozrachunkowej, następuje zwrot Uczestnikom Stawek przyjętych na Zakład septowy danej Grupy rozrachunkowej

§6

I. W przypadku nłestwterdzenia wygranego Zakładu septowego cała kwota (pula) przypadającą na wygrane z Zakładów tego rodzaju przechodzi na wygrany Zakład septowy w następnej Grupie rozrachunkowej, z zastrzeżeniem § 26 ust. 3 Regulaminu.
2. W przypadku, gdy w danej Grupie rozrachunkowej, na którą przeszła pula. zostanie rozegrane mniej niż 5 (pięć) ważnych Gonitw, to zwrot Stawek dotyczy jedynie części puli przyjętej na tę Grupę rozrachunkową Pozostała kwota przeznaczona na wygrane (pula przeniesiona zgodnie z ust. 1) zostaje przeniesiona do następnej Grupy rozrachunkowej.

§7

1. Iloraz sumy przeznaczonej na wygrane zgodnie z § 15 ust 1 lit k) Regulaminu i sumy Stawek Zakładów wygranych stanowi, z zastrzeżeniem ust. 2, wygraną odpowiadającą jednostce rozliczeniowej.
2. W przypadku, gdy w jednej Grupie rozrachunkowej występuje więcej niż jedna kombinacja wygrywająca, sumę wszystkich Stawek przypadających na wygrane zgodnie z § 15 ust 1 lit k) Regulaminu dzieli się na tyle części, ile było kombinacji wygrywających, na które zawarto ważne Zakłady, a następnie każdą kolejna z tych części dzieli się przez Sumę Stawek Zakładów zawartych dla każdej kolejnej kombinacji wygrywającej: otrzymane ilorazy stanowią dla Zakładów wygranych zawartych na kolejne kombinacje wygrywające wygrane odpowiadające jednostce rozliczeniowej.

§8

Stawka za pojedynczy Zakład septowy wynosi 1 zł (słownie: jeden złotych).


Powrót do treści | Wróć do menu głównego