Tower Racing

Szukaj

Idź do treści

ZWC


ZAKŁAD ZWYCZAJNY (ZWC)
§1

Zakład zwyczajny polega na wskazaniu w Gonitwie konia, który zajmie pierwsze miejsce.

§2

Zakłady zwyczajne są przyjmowane w Gonitwach nie wyłączonych z Zakładów wzajemnych, w których mają wziąć udział co najmniej 2 (dwa) konie.

§3

Zakład zwyczajny jest wygrany, jeżeli wskazany przez Uczestnika koń w Gonitwie zajmie pierwsze miejsce lub pierwsze miejsce łeb w łeb z innym koniem lub innymi końmi.

§4

Zwraca się wszystkie Stawki w Zakładach zwyczajnych, jeżeli Gonitwa została unieważniona lub w Gonitwie nie uczestniczyły w sposób ważny co najmniej 2 (dwa) konie, przy czym Gonitwy nie ukończył w sposób ważny co najmniej 1 (jeden) koń.

§5

Zwraca się Stawki przyjęte w Zakładach zwyczajnych jeżeli w stosunku do wytypowanego konia zaszła okoliczność wymieniona w § 28 ust. 1 Regulaminu.

§6

W przypadku niestwierdzenia w danej Gonitwie Zakładu wygranego cała kwota przypadająca na wygrane (pula) przechodzi do następnego Zakładu tego rodzaju z zastrzeżeniem § 26 ust 3 Regulaminu O ile do Gonitwy, na którą przeszła pula. mają zastosowanie przepisy § 4. to dotyczą one jedynie części puli Zakładów przyjętych na tę Gonitwę. Pozostała kwota przeznaczona na wygrane (pula) zostaje przeniesiona do następnej Gonitwy, w której będą przyjmowano Zakłady tego rodzaju.

§7

Iloraz sumy przeznaczonej na wygrane zgodnie z § 15 ust 1 lit. a) Regulaminu i sumy Stawek przyjętych na konia, który uzyskał pierwsze miejsce w Gonitwie, stanowi wygraną odpowiadającą jednostce rozliczeniowej Jeżeli dwa lub więcej koni uzyska w Gonitwie pierwsze miejsce, sumę przeznaczoną na wygrane zgodnie z § 15 ust. 1 lit. a) Regulaminu dzieli się na tyle równych części, ile koni zajęło pierwsze miejsce i na które zawarto ważne Zakłady, a każdą z tych części dzieli się przez sumę Stawek przyjętych na każdego z tych koni, poszczególne ilorazy stanowią wygraną odpowiadającą jednostce rozliczeniowej dla wytypowanego konia.

§8

Stawka za pojedynczy Zakład zwyczajny wynosi 3 zł (słownie: trzy złote).
Powrót do treści | Wróć do menu głównego