Tower Racing

Szukaj

Idź do treści

Efforty 2014 - orzeczenie KOOrzeczenie nr 42/2014
4 grudnia 2014
Warszawa, dnia 3 grudnia 2014 roku

ORZECZENIE nr 42/2014


Komisja Odwoławcza w składzie:
1. Adam Wiśniewski – Przewodniczący
2. Andrzej Rybiec
3. Andrzej Stasiowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2014 roku odwołania właściciela Millennium Stud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od orzeczenia Komisji Technicznej przy Warszawskim Torze Wyścigów Konnych – Służewiec nr 140 z dnia 16 listopada 2014 roku, orzeka:

1. uchylić zaskarżone orzeczenie Komisji Technicznej w części dotyczącej dyskwalifikacji konia Tavriya i ustalić następujący wynik gonitwy nr 7 rozegranej dnia 25 października 2014 roku:
1) Tavriya
2) Milaneza
3) Paradise Island

UZASADNIENIE


W dniu 16 listopada 2014 roku Komisja Techniczna wydała orzeczenie nr 140, którym postanowiła utrzymać w mocy swoje orzeczenie nr 129 z dnia 25 października 2014 r. w części dotyczącej ustalenia wyniku gonitwy nr 7. W orzeczeniu nr 140 Komisja Techniczna podtrzymała protesty trenerów: Wojciecha Olkowskiego i Macieja Jodłowskiego, w których trenerzy ci zarzucali jeźdźcowi Bayarsaikhanowi Ganbatowi dosiadającemu konia Tavriya, że przeszkadzał w gonitwie koniom: Paradise Island i Milaneza (vide orzeczenie).
Od powyższego orzeczenia złożył odwołanie właściciel konia – Millennium Stud Sp. z o.o. w Warszawie, na podstawie § 66 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. Nr 90, poz. 1006 ze zm.). Odwołanie zostało przekazane do Komisji Odwoławczej w dniu 1 grudnia 2014 roku. W odwołaniu tym odwołująca się spółka ponownie wskazała, że klacz Tavriya w żadnej fazie gonitwy nie przecięła toru jazdy klaczy Milaneza, a przecięcie toru jazdy klaczy Paradise Island miało charakter incydentalny i pozostawało bez wpływu na przebieg gonitwy. Poza tym, odwołująca się Millennium Stud Sp. z o.o. podniosła, że w podstawie prawnej orzeczenia nr 140 Komisja Techniczna nie ukarała i nie podała podstawy prawnej przewinienia jeźdźca B. Ganbata, którego się rzekomo dopuścił.
Komisja Odwoławcza szczegółowo przeanalizowała materiał dowodowy zgromadzony w sprawie oraz dostępny zapis wideo gonitwy nr 7. W ocenie Komisji Odwoławczej incydent między końmi Tavriya i Paradise Island, który miał miejsce na początku prostej finiszowej, nie był przeszkadzaniem w rozumieniu § 64 pkt 4) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. Nr 90, poz. 1006 ze zm.) i nie miał wpływu na wynik gonitwy. Natomiast odnośnie zarzutu przeciwko Bayarsaikhanowi Ganbatowi Komisja Techniczna uważa, że galopująca za wyłamującą klaczą Tavriya klacz Milaneza odtwarzała ten niewłaściwy tor finiszowania, ale bez widocznej próby zmiany tego układu przez jeźdźca dosiadającego klacz Milaneza. W żadnym momencie gonitwy na prostej finiszowej dystans między końmi nie zmalał na tyle, by doszło do bezpośredniego kontaktu pomiędzy końmi Tavriya a Milaneza, zaś pierwsze miejsce zajmowane w dystansie przez konia Tavriya nie było w żadnym momencie gonitwy zagrożone.
Z tych względów Komisja Odwoławcza orzekła jak w sentencji.

Komisja Odwoławcza

Pouczenie:
Od niniejszego orzeczenia nie służy odwołanie.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego